Een groen industriepark, daar tekenen we voor

Het nieuwe bedrijvenpark in Grobbendonk is een fijn staaltje van optimaal ruimtegebruik geworden.

De site biedt plaats aan meerdere bedrijven die er hun activiteiten kunnen uitoefenen binnen een op maat ontworpen bedrijfsunit met een gemiddelde oppervlakte van +/- 2000 vierkante meter. Het geheel werd ontworpen in een zelfde bouwstijl en in dezelfde duurzame gevelmaterialen wat zorgt voor een rustige, kwaliteitsvolle uitstraling van het bouwproject.

Elk bedrijf heeft zijn specifieke wensen op tafel kunnen leggen, waarmee rekening gehouden is in de uitwerking van het ontwerp. De units zijn op een slimme manier gekoppeld met elkaar zodat er voldoende eigen circulatie- en parkeerzone overblijft om het geheel ontsluitbaar en werkbaar te houden.

De dakoppervlaktes gaan niet verloren, maar worden gebruikt voor een uitgebreide installatie van zonnepanelen. Ook de ondergrond wordt nuttig gemaakt. Grote waterreservoirs zorgen voor de opvang van het hemelwater dat wordt herbruikt door de aanwezige gebruikers. Een wadi, geïntegreerd in de groenstroken garandeert een optimale infiltratie van het overtollige water op eigen perceel.

Op het dak liggen 6.000 zonnepanelen

Het project is een mooi voorbeeld van een moderne bedrijvensite waarbij niet enkel elke vierkante meter bovengrondse oppervlakte, maar ook de daken en de ondergrond een functie hebben meegekregen. Architectuur wordt hier gecombineerd met techniek, energiebeheersing en een goed landschapsbeheer.